SuperSaaS fortrolighedserklæring

Hos SuperSaaS respekterer vi private informationer. Den 25. maj 2018 træder det nye EU-persondataregulativ (GDPR) i kraft for alle virksomheder, der arbejder i EU-landene. SuperSaaS arbejder naturligvis i overensstemmelse med det nye regulativ. For at du sikrer dig, at ud også arbejder i overensstemmelse med regulativet, da klik her: Se GDPR vejledning

Hvordan vi samler og bruger information

Vi tilbyder en række services, herunder online kalender og bookingsystem, som ikke kræver, at dine brugere af web applikationer registrerer sig, eller har brug for at videregive nogen form for personlig information til SuperSaaS. For at kunne tilbyde vores produkter og online services, kan vi ikke undgå at indsamle følgende informationer:

 • Information som du giver – Når du opretter en SuperSaaS konto, en anden SuperSaaS service, reklame eller kampagne, som kræver registrering, beder vi om følgende personlig information (såsom dit navn, email adresse og en adgangskode til din SuperSaaS konto). Det kan ske, at disse informationer bliver brugt til andre SuperSaaS services eller til “tredje mand” for at kunne tilbyde et endnu bedre online bookingsystem og kalender. For nogle services, får du muligvis mulighed for at fravælge at dine informationer bliver brugt til andre online SuperSaaS services. I forbindelse med betalte medlemskaber af SuperSaaS, bruger vi et internationalt anerkendt firma, der gemmer informationer fra dig, på deres servere. Disse informationer bliver ikke delt med andre eller kombineret med andre services.
 • SuperSaaS cookies – Når du besøger SuperSaaS hjemmesiden, vil du automatisk modtage en eller flere cookies – en lille fil, der indeholder en tråd af karakterer – til din computer, som sikrer, at din browser defineres som unik. Vi bruger cookies for at højne kvaliteten af vores services ved at kunne analysere trends for brugeradfærd. De fleste browsers er i deres standardopsætning sat op til at acceptere cookies, men du har mulighed for at opsætte din browser til at afvise cookies eller til at indikere, når en cookie er blevet sendt. Hvis du vælger sidstnævnte løsning, er det dog ikke sikkert, at alle SuperSaaS muligheder og services virker efter hensigten, hvis du afviser cookies. I den gratis version af SuperSaaS, vil nogle sider sende cookies fra “tredje mand” i forbindelse med online reklamer.
 • Log information – Når du bruger SuperSaaS online services, vil vores servers automatisk opsamle information, som din browser sender til os, når du bruger den online web applikation. Disse server logs kan indeholde information såsom din web anmodning, Internet protokol adresse, browser type, browser sprog, datoen for din forespørgsel og en eller flere cookies som vil være unikke for at identificere din browser.
 • Brugerkommunikation – Når du sender en email eller anden kommunikation til SuperSaaS, vil vi beholde denne kommunikation for at kunne svare på og hjælpe dig videre med dine forespørgsler, og løbende forbedre vores online services.
 • Andre hjemmesider – Nærværende side om fortrolighed og private oplysninger vedrører kun SuperSaaS services. Vi tjekker ikke aktivt de hjemmesider, som bruger SuperSaaS som en del af deres egne services eller hjemmeside. De andre hjemmesider kan måske placere deres egne cookies eller andre filer på din computer, indsamle data eller anmode om personlig information fra dig.

SuperSaaS behandler personlig information i forbindelse med ovenstående, og derud over til:

 • At kunne tilbyde vores produkter og services til brugere, inklusiv at kunne vise skræddersyet indhold og reklamer.
 • Gennemgang, undersøgelse og analyse for at kunne vedligeholde, beskytte og forbedre vores online services.
 • Sikre teknisk funktionalitet af vores netværk.
 • Udvikle nye online services

SuperSaaS behandler personlig information, online aftaler og booking data på vores servers i Holland og andre lande. I nogle tilfælde behandler vi personlig information på en server udenfor dit eget land men alle servers er placeret indenfor EU. SuperSaaS må behandle personlig information for at kunne tilbyde vores egne online services. I nogle tilfælde er det nødvendigt at SuperSaaS behandler personlig information på vegne af og ifølge instruktion af 3. part, eksempelvis en reklameudbyder.

3. part reklamer i den gratis SuperSaaS version

Hvis du bruger den gratis online version af SuperSaaS, bruger vi 3. part reklamefirmaer til at styre reklamer, når du besøger vores hjemmeside. Disse reklamefirmaer må bruge information (ikke inkluderet dit navn, adresse, email adresse eller telefonnummer) fra dit besøg, til dette eller andre hjemmesider for at kunne tilbyde reklamer for artikler eller services, der kan have din interesse.

Valg af personlig information

Når du lader dig registrere for en bestemt service, som kræver dine data, såsom online kalender eller bookingsystem, vil du blive gjort opmærksom på dette. Hvis vi bruger denne information til noget andet end til det, som først var hensigten, da vil du blive spurgt igen.

Hvis vi foreslår at bruge personlig information til andet end de nævnte formål på denne side eller i forbindelse med den specifikke service, vil vi tilbyde et effektivt alternativ, så du undgår at skulle oplyse personlig information. SuperSaaS indsamler ikke eller bruger følsomme informationer til andet end beskrevet på denne side, eller i forbindelse med specifikke services, hvortil vi har modtaget din accept.

Du kan afslå at oplyse personlig information til enhver af vores online services, men en konsekvens kan være, at SuperSaaS ikke kan tilbyde den af dig ønskede service.

Deling af information

SuperSaaS deler kun personlig information med andre firmaer eller individuelle udenfor SuperSaaS i de følgende begrænsede omstændigheder:

 • Vi har dit samtykke. Vi kræver bevidst samtykke for at dele enhver følsom information.
 • Vi tilbyder sådanne informationer til vores datterselskaber, landeansvarlige, tilknyttede virksomheder eller andre betroede personer, for at kunne hjælpe dig. Vi kræver at disse parter behandler disse informationer fortroligt, baseret på vores instruktioner og i overensstemmelse med denne side.
 • Vi handler i god tro med hensyn til: adgang, brug, beskyttelse af sådanne informationer som er nødvendige for at kunne (a) overholde gældende lovgivning, regulativ, lovmæssige procedurer eller myndighedspåbud, (b) håndhæve de gældende servicevilkår, inklusiv undersøgelse af potentiel brud herpå, (c) undersøge, forebygge eller anden form for bedrageri, sikkerhed eller tekniske forhold, eller (d) beskytte mod overhængende fare for at rettigheder, ejendom eller SuperSaaS sikkerhed, dets brugere eller myndighed kræver i forhold til gældende lovgivning.

Hvis SuperSaaS bliver involveret i en fusion, opkøb eller anden form for salg helt eller delvist, vil vi forinden gøre opmærksom på dette før personlig information bliver videregivet, og bliver en del af en anden kontekst, herunder fortrolighedserklæring.

Vi må dele udvalgte dele af aggregerede, ikke-personlig information med 3. part, såsom hvor mange klik der sker på en bestemt reklame. Sådan information betragtes ikke som individuel eller personlig information.

Informationssikkerhed

Vi står for de sikkerhedsmæssige tiltag for at sikre mod uautoriseret adgang til, henholdsvis ændring, videregivelse eller sletning af data. Vi begrænser adgang til personlig information til SuperSaaS ansatte, kontraktindehavere og agenter, som har behov for at kende disse informationer for at kunne agere, udvikle eller forbedre vores online services. Disse individuelle er bundet af fortrolige forpligtigelser og kan blive genstand for en irettesættelse / opsigelse, hvis der ageres imod disse forpligtelser.

Dataintegritet

SuperSaaS behandler kun personlig information til det formål informationerne er indsamlet og i overensstemmelse med denne side eller anden gældende service, der hvor vi har brug for din godkendelse af personlig information. Vi gennemgår vor dataindsamling, opbevaring og procedurer for at sikre, at vi kun indsamler, gemmer og behandler personlig information for at kunne tilbyde og forbedre vores online services. Vi tager rimelige foranstaltninger for at sikre personlig information, som vi indsamler, er nøjagtig, komplet og korrekt, men vi er afhængige af vores brugere opdaterer eller ændrer deres personlige informationer, til enhver tid, hvor det er nødvendigt.

Adgang til og opdatering af personlig information

Når du bruger en SuperSaaS online kalender, bookingsystem eller andet, gør vi vores bedste for at give dig mulighed for at få adgang til dine personlige informationer, så du kan ændre eller opdatere disse data, hvis unøjagtige eller for at slette data på din forespørgsel, med den undtagelse at lovgivningen kræver, at vi ikke sletter data, for at vi kan bevidne vores forretningsgrundlag og formål. Vi spørger individuelle brugere om at identificere sig selv. De ønskede informationer skal være tilgængelige, rettet eller fjernet, før behandlingen af sådanne anmodninger, og vi har lov til at afslå forespørgsler, som er urimelige med hensyn til gentagelse eller systematisk kræver uforholdsmæssig stor teknisk indsats, truer andres personlige informationer, eller i ekstrem grad er upraktisk (eksempelvis forespørgsler om information vedrørende en server backup, eller til et forhold, hvor adgang ellers ikke er påkrævet). I hvert tilfælde, hvor vi tilbyder information vedrørende adgang og korrektion, gør vi det gratis, undtage hvis det kræver uforholdsmæssig stor arbejdsindsats.

Ændringer i denne erklæring

Venligst vær opmærksom på, at denne erklæring om fortrolighed kan ændre sig fra tid til anden. Vi vil ikke reducere dine rettigheder i forhold til behandling af personlig information uden dit eksplicitte samtykke, og vi forventer kun sådanne ændringer i mindre omfang. Uanset hvad, så vil vi sende enhver ændring om denne side til dig. Hvis der er tale om væsentlige ændringer, vil vi give dig klar besked (inklusiv ændringer af: bestemte services og ændringer i politikker). Enhver version af denne fortrolighedserklæring vil kunne blive identificeret i toppen af denne side, hvor der er en dato anvist. Til enhver tid er det den engelske version af denne erklæring, som er gældende i tilfælde af uoverensstemmelser.

Hvis du har nogle spørgsmål relateret til denne erklæring, er du meget velkommen til at kontakte os via vores hjemmeside.

Seneste opdatering: Februar 2011 – for yderligere opdateringer bedes du klikke: her