SuperSaaS Handelsbetingelser

TAK FORDI DU BRUGER SUPERSAAS!

Denne side er skrevet af advokater, der tager en masse forbehold, så ordlyden kan have en lidt negativ klang, omend dette på ingen måder ellers er sammenlignelig med vores tilgang til at tilbyde en brugervenligt planlægningssystem. Vi ønsker at gøre vores kunder glade ved at tilbyde et fleksibelt online software.

Hvad kontrakten indeholder

Dette er en kontrakt mellem dig og SuperSaaS. Som reference vil SuperSaaS nogle gange identificeret som “vi,” “os” eller “vor”. Denne kontrakt gælder enhver SuperSaaS software, service eller ethvert produkt, inklusiv opdateringer, som du bruger så længe denne kontrakt er gældende. Al software, produkter og services er i denne kontrakt refereret til at være “service.”

Venligst vær opmærksom på, at vi ikke giver nogle garantier for denne service. Denne kontrakt begrænser også vores ansvar.

Hvordan du ikke må bruge denne service

Ved brug af denne service, må du ikke:
 • bruge servicen på en måde, der kan skade vores søsterselskaber, (kollektivt, “SuperSaaS”), eller enhver kunde af SuperSaaS;
 • bruge helt eller delvist servicen som en destination, der er linket fra: Enhver uopfordret massemeddelelse, eller uopfordret kommerciel meddelelse (“spam”);
 • enhver uautoriseret brug herunder at modificere eller ændre, eller forsøg på at ændre servicen eller
 • ødelægge, skade, deaktivere, overbelaste eller forringe servicen (eller netværket/netværkerne forbundet med denne service) eller blande med enhver brug eller nytte af denne service;

Hvis du er en ‘slutbruger’ eller en ‘superbruger’

Hvis du er en besøgende/slutbruger eller en superbruger, som er tilknyttet en SuperSaaS konto, har administratoren af SuperSaaS kontoen fuld kontrol over din SuperSaaS konto. Denne kontrol inkluderer retten til at slutte, lukke eller ændre din SuperSaaS konto til enhver tid, og bruge de service informationer, som er knyttet til din SuperSaaS konto. Administratoren af den SuperSaaS konto du er tilknyttet, kan også se og ændre alle dine bookinger og reservationer, som du har lavet.

Hvis du har betalt SuperSaaS medlemskab

 • Betaling. Når du tilmelder dig et betalt SuperSaaS medlemskab giver du betalingsudbyderen lov til at betale SuperSaaS via automatisk betalinger, indtil du stopper for dette, hvilket kan se via din SuperSaaS administratorkonto, eller din betalingsformidler, eksempelvis PayPal.
 • Prøveperiode. Det er muligt at modtage en tidsbegrænset og gratis prøveperiode for denne service. Med mindre SuperSaaS gør opmærksom på det, hvis du deltager i en gratis prøveperiode, er det dig som administrator af en SuperSaaS konto, der har ansvaret for annullere dit medlemskab for at undgå at pådrage dig betalinger.
 • Priser og prisstigninger. Alle priser er eksklusiv moms og transaktionsgebyrer, med mindre SuperSaaS har oplyst om andet. Disse skatter og afgiver er dit ansvar i enhver henseende. Valutakurser og gebyrer er et resultat af, hvad du har af aftale med din betalingsudbyder. SuperSaaS forbeholder sig ret til at lave prisændringer, men vil i så fald gøre dig opmærksom herpå inden det sker.
  • Hvis der er en specifik tidsbegrænsning og pris for service tilbuddet, vil prisen kun gælde i den begrænsede periode. Efter tilbudsperioden er udløbet, vil servicen være til en ny pris.
  • Hvis servicen er baseret på en periode (eksempelvis pr. måned), men med en ubegrænset tidshorisont, vil du få besked vedrørende hvilken dato prisændringen er gældende fra.
  • Hvis du ikke ønsker at indgå under de nye ændringer, er du nødt til at annullere dit medlemskab eller stoppe med at bruge servicen, før ændringerne træder i kraft. Hvis du annullerer servicen, slutter servicen, når den periode eller pris du har bundet dig til udløber.
 • Vilkår for refundering. Med mindre loven fastslår noget andet, er ethvert medlemskab, gebyr beløb i enhver henseende ikke mulig at få refunderet, og enhver omkostning forbundet med en eventuel refundering vil være SuperSaaS uvedkommende, da SuperSaaS ikke hæfter for dette. Enhver omkostning vedrørende refundering vedrører derfor kun dig som bruger af servicen.
 • Annullering af service. Du kan til enhver tid annullere servicen uanset årsag. For at annullere klik her: annullering af medlemskab.
 • Internet adgang service. Servicen inkluderer ikke internetadgang. Du er ansvarlig for at betale, hvad din internetudbyder kræver af betaling og fakturer dig. Betaling for internet er eksklusiv priserne du ser for SuperSaaS services.

VI GIVER INGEN GARANTIER

Vi tilbyder en service som er baseret på: “som den er,” “inklusiv eventuelle fejl” og som “et tilbud.” Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, detaljerne eller aktualiteten i informationerne som servicen tilbyder. SuperSaaS giver og udsteder ingen udtrykkelige eller ubegrænsede garantier eller betingelser. Selv om du eventuelt har udvidede forbrugerrettigheder i det land du lever, har det på ingen måde indflydelse vedrørende SuperSaaS eller garantier.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Af SuperSaaS og relaterede selskaber kan du kun få godtgjort direkte skader svarende til op til din service medlemspris svarende til 1 måned. Skadens følgevirkninger kan dækker SuperSaaS ikke, dækkende over blandt andet afledte konsekvenser, tabt profil, særlige, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.

Denne begrænsning vedrører alt relateret til:

 • services,
 • indhold (inklusiv koder) på 3. mands internet websites, 3. mands programmer, 3. mands koncepter eller de relationer som 3. mand samarbejder eller gør forretning med,
 • vira eller andre destruerende produkter eller services som har indflydelse på din adgang eller brug af servicen,
 • uforeneligheden mellem servicen og andre services, software eller hardware,
 • forsinkelser eller fejl som du må have påbegyndt, udfører eller færdiggjort herunder også overførsler og transaktioner i forbindelse med servicen på en nøjagtig og rettidig måde.
 • krav vedrørende kontraktbrud, brud på garanti eller betingelser, objektivt ansvar, uagtsomhed eller anden skadevoldende handling.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader eller følgeskader, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig. De gælder muligvis heller ikke til dig, fordi din provins eller dit land ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af tilfældige, betingede eller andre skader.

Ændringer i servicen; Hvis vi annullerer servicen

Vi må ændre services eller sletter funktioner uden grund og til enhver tid. Vi må annullerer eller stoppe din service til enhver tid. Vores annullering eller blokering kan være uden grund og/eller advarsel herom. Ved en annullering eller blokering stopper din ret automatisk omgående til at bruge enhver service. Når en service er annulleret eller blokeret, kan du ikke få adgang til eller udleveret enhver form for data som er tilknyttet servicen. Vores annullering af servicen vil ikke få indflydelse på din forpligtigelse til at betale alle omkostninger der vedrører din aktuelle eller historieske brug af services. Hvis vi annullerer den fulde service uden grund, vil vi refundere på et aconto beløb svarende til det resterende tidsmæssige forbrug af servicen, som du ikke har brugt set i forhold til i tidspunktet for ikrafttrædelse af annulleringen.

Informationer vi sender til dig; Samtykke vedrørende elektronisk information

Denne kontrakt er i elektronisk form. Vi sender specifik information i forbindelse med service og vi har ret til at sende dig yderligere information. Der kan være anden information der vedrører servicen som loven påkræver, at vi skal sende til dig. Denne type information har vi mulighed for at sende til dig i elektronisk form. Du har ret til at trække dette samtykke tilbage, hvis du annullerer servicen.

Vi må give dig nødvendig information:

 • pr. e-mail på den e-mail adresse som du har oplyst i forbindelse med brug af servicen;
 • via adgang til et online SuperSaaS website som vil blive anvist i en e-mail besked, som vi sender til dig, når informationen er tilgængelig; eller
 • via adgang til et SuperSaaS website, der på forhånd er anvist til dette formål.

Beskeder og information givet pr. e-mail anses som være give og modtaget på e-mailens transmissionsdato. Så længe du kan få adgang og anvende servicen, har du det nødvendige online software og hardware til at modtage beskeder. Hvis du ikke samtykker til at modtage nogen som helst elektroniske beskeder, er du nødt til omgående at stoppe med at bruge servicen.

Copyright og Varemærke beskeder

Al indhold tilknyttet servicen er Copyright © 2011 SuperSaaS. Alle rettigheder er forbeholdt. Copyright og andre immaterielle rettigheder, love og traktater beskytter enhver software eller ethvert indhold ydet som en del af servicen. Vi eller vores leverandører ejer titlen, ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til software eller indhold. SuperSaaS, SuperSaaS logo, og/eller andre SuperSaaS produkter og ydelser, med reference hertil, kan også være enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SuperSaaS. Navnene på firmaer og produkter nævnt heri, kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Eksempler, der er brugt på firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, er fiktive. Enhver lighed med virkelige firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er ikke tiltænkt og må ikke udledes. Alle rettigheder som ikke udtrykkeligt gives heri, forbeholdes.

Seneste opdatering: Februar 2011 – for yderligere opdateringer bedes du klikke: her